Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA (ďalej len združenie) je výsledkom dlhoročnej spolupráce členov občianskych združení – regiónu Nová Baňa a regiónu Kľakovská dolina. Sídlo združenia je v Orovnici.  Základňu v Pohronskom regióne tvorí kultúrna krajina s jej vidieckym a mestským osídlením, ktoré je pomerne rozdrobené. Katastrálne územia OZ POHRONSKÁ CESTA sú kompaktné.

Všetky obce a mesto Nová Baňa patria do okresu Žarnovica a do vyššieho územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja. Celé územie sa nachádza na severozápadnej strane 48o 29´ zemepisnej šírky a 18o 41´ juhovýchodnej dĺžky. Všetky obce a mesto Nová Baňa spolu katastrálne a súvislo hraničia. Občianske združenie svoju činnosť vykonáva za účasti verejno-súkromných partnerstiev a jej existujúcich miestnych aktérov na území mesta Nová Baňa a obcí Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov, Horné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Hodruša-Hámre,  Píla, Veľká a Malá Lehota.

Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA združuje celkovo 15 obcí a 1 mesto (Nová Baňa), ktoré sídlia na celkovej rozlohe 360,01 km² , s celkovým počtom obyvateľov 19 917   z čoho pripadá na ženy 10 066 obyvateľov (t.j. 50,57%) , na mužov 19 917 (t.j. 49,43%) obyvateľov. Celková hustota osídlenia tvorí 89 obyvateľov na km².

Close Menu
Zatvoriť