ZÁKLADNE ÚDAJE O ZDRUŽENÍ:

Názov: Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA

Adrasa sídla: Orovnica 96, 966 52 Orovnica

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)

Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (SK NACE): 94992 Činnosti záujmových organizácií

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Forgáčová

E-mail: ozpohronskacesta@gmail.com

Telefón: 045/685 6655, 0917 811 909

 

KONTAKTNÁ OSOBA:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomáš

E-mail: ozpohronskacesta@gmail.com

Telefón:  0911 334 600

 

 

Close Menu
Zatvoriť