Stratégia OZ Pohronská cesta

Stratégia OZ Pohronská cesta

Stratégia miestneho rozvoja CLLD – LEADER vedeného komunitou na roky 2014  ̶  2020

Dokument: Stratégia OZ Pohronská cesta.pdf

V dokumente nájdete:

  1. Základné informácie o občianskom združení Pohronská cesta
  2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie
  3. Analytický rámec
  4. Strategický rámec
  5. Implementačný rámec
  6. Finančný rámec
  7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť

 

Pridaj komentár

Close Menu
Zatvoriť