Vitajte na webovom sídle občianskeho združenia POHRONSKÁ CESTA

Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA je výsledkom dlhoročnej spolupráce členov občianskych združení – regiónu Nová Baňa a regiónu Kľakovská dolina.

Združenie je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb s predmetným zámerom prehlbovania procesu integrácie Slovenska v rozvojových programoch vlády Slovenskej republiky, vrátane rozvojových programov Európskej únie.

Najnovšie články

Naše priority

Podpora miestneho rozvoja

na základe využívania lokálneho potenciálu územia a realizácia aktivít v súlade s cieľmi občianskeho združenia.

Aktívna spolupráca

spočívajúca v prepojení občanov s verejným a súkromným sektorom pôsobiacim v našej lokalite.

Zvyšovanie kvality života

vo vymedzenom území, založené na zlepšovaní ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok.

Kultúrno spoločenské,

športové a duchovné vyžitie pre všetkých obyvateľov, bez rozdielu na sociálne a ekonomické podmienky, v ktorých žijú.